شرم درمانی (درک و درمان شرم مزمن از منظر ارتباطی و عصب زیست شناسی)
کد شناسه :3999
شرم درمانی (درک و درمان شرم مزمن از منظر ارتباطی و عصب زیست شناسی)
موجود نیست

شرم مزمن دردناک فرساینده و پیچیده است و در مقابل خودیاری و حتی روانکاوی فشرده هم مقاومت میکند. پاتریشیا دیانگ، در این کتاب پیشگام، روی مسئله شرم مزمن تمرکز کرده، آن را زیر ذره بین برده و علم مغزپژوهی جدید را با سنت روان درمانی ارتباطی تلفیق کرده است. نویسنده در ابتدا نشانه های مختلف شرم را از نظر میگذراند و در نهایت به ماهیت ارتباطی آن دست می یابد. دیانگ به بررسی این موضوع می پردازد که شرم مزمن چگونه در مغز سیم کشی میشود و در شخصیت فرد گسترش می یابد. او مفاهیم پیچیده این حوزه را به گونه ای شفاف سازی میکند که برای کار درمانگری مفید باشد. این کتاب برپایه تجارب بالینی نوشته شده و نمونه های بالینی متعدد آن راهگشای روان شناسان و درمانگران خواهد بود. نثر شیوا و دلنشین نویسنده به درمانگران کمک میکند حضور شرم را در اتاق درمان تشخیص دهند
و به ریشه ها و اثرات آن در زندگی مراجعان بیندیشند تا بتوانند بهترین شیوه را برای درمان آنها به کار برند. درمانگران با مطالعه این کتاب فهم بهتری نسبت به اقدامات درمانی لازم و اثر بخشی هر کدام در درمان مراجعان مبتلا به شرم مزمن که کم تعداد هم نیستند پیدا خواهند کرد چای این کتاب چالش برانگیز بینش بخش و پرمغز در کتابخانه هر درمانگر شرم آگاهی خالی است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر