خودشناسی
کد شناسه :4002
خودشناسی
موجود نیست

در یونان باستان وقتی از سقراط فیلسوف پرسیدند تعالیم فلسفی را چگونه می تواند خلاصه کرد، پاسخ او چنین بود: «خودت را بشناس». خودشناسی تا این حد اهمیت دارد که ما تنها بر مبنای درک دقیقی از آنکه هستیم می توانیم تصمیماتی قابل اعتماد بگیریم بخصوص در زمینه عشق و شغل.
این کتاب ما را رهسپار سفری به ژرفای درونمان کرده و به مجموعه ابزارهایی مجهزمان می سازد تا ویژگی های خود را به خوبی درک کنیم.
ما به روشن بینی جدیدی از آنکه هستیم دست می یابیم؛ اینکه هنگام تصمیمات به چه چیزهایی باید توجه کنیم و اینکه اولویت ها و پتانسیل هایمان می تواند چه باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر