هویت
کد شناسه :408
هویت

هویت، مولفه ای اساسی که با وجود مطالعه های بسیار پیرامون معنا و چیستی آن، همچنان به صورت یک معما باقی مانده و نظریه های بسیاری درباره ی آن وجود دارد، مبحث پرداخته شده در این کتاب است.
نویسنده ی کتاب حاضر از طریق بررسی نظریه های پنجاه سال اخیر در این زمینه و یکپارچه سازی آن ها، به ارائه دیدی کلی و نوین درباره ی پدیده ی هویت از دیدگاه بسترهای روان شناسی اجتماعی رایج در ادبیات کنونی و زندگی روزمره می پردازد که مبحثی مفید و اثربخش برای روان شناسان، روان پزشکان و همه ی پژوهندگان علوم انسانی به شمار می رود.
مرجع های هویتی، هسته های هویتی فردی و گروهی یا فرهنگی، احساس هویت، هویت جماعتی، دیالکتیک هویت اجتماعی، مشکلات مراجع هویتی، ازخود بیگانگی هویت و فرهنگ پذیری اجباری ازجمله مباحثی ست که در این کتاب مطرح شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر