روان شناسی نابهنجاری جلد دوم
کد شناسه :4011
روان شناسی نابهنجاری جلد دوم
موجود نیست


در راستای تغییرات بسیاری که طی سالیان گذشته در حوزه روانشناسی نابهنجار، آموزش و چاپ آن در دنیا به وقوع پیوسته مطالب و تغییرات ویژه ای در ویرایش فعلی کتاب آمده است.از جمله تغییرات مبتنی بر مطالب DSM-5، سازماندهی مجدد دو فصل کلیدی، بخش فناوری و فناوری ذهن، سایر جعبه های پیشگام، انتخاب های بالینی مطالعات موردی تعاملی، موارد بالینی جدید و ... آنچه در این میان لازم به توجه است ملاحظه ضرورت های آموزشی پژوهی دانش جویان و آموزش گیرنده های به ویژه تازه وارد به حوزه روان شناسی اعم از بالینی یا غیربالینی است که در عین حال که باید با پایه ها ،اصول و تاریخچه نابهنجاری/بهنجاری و چارچوب های مطالعه در این حوزه آشنا شوند نیاز خواهند داشت اقسام دسته بندی ها از انواع اختلالات روانی از گذشته تا به امروز را دانسته و سیر این تحولات را ردیابی نمایند سپس به شناخت دقیق ریشه ها، سبب شناسی ها و نشانه شناسی های تشخیصی از دیدگاه های مختلف زیستی، روانی و اجتماعی فرهنگی پرداخته و در پایان با رویکردها و روش های مداخلاتی مرتبط با هر اختلال آشنا شوند. بدیهی است دستیابی به همه این اهداف، بویژه با نظری بر عوامل مسحور کننده ای که در دنیای تبادل اطلاعات امروزی محصورمان نموده، استفاده از روشی هوشمندانه را می طلبد. اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم کتاب حاضر توانسته یک تنه تمام این ویژگی ها را تامین نماید؛ که البته از تجربه و تبهر نویسنده کتاب، پروفسور کومر، در این زمینه یعنی روان شناسی نابهنجاری - دور از انتظار هم نیست.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر