کتاب کار چگونه می توانیم زوج درمانگر هیجان مدار شویم
کد شناسه :4016
کتاب کار چگونه می توانیم زوج درمانگر هیجان مدار شویم

کتاب حاضر مشتمل بر 12 فصل و یک پیوست است. در فصل یکم تا سوم، زیر بنای نظری و مداخلات زوج درمانی هیجان مدار، توصیف و تبیین می شود. فرآیند درمان، ارزیابی چرخه ها و تشنج زدایی، توسعه و تشدید هیجان، فصل های چهارم تا ششم را به خود اختصاص می دهد. در سایر فصول، تغییر کلیدی، درگیری مجدد و ملایم سازی، استحکام روابط، مسائل مشترک و بن بست ها، بخشودگی و التیام، خانواده درمانی هیجان مدار و اعترافات یک درمانگر هیجان مدار با مروری بر یک نمونه، تشریح و تحلیل می شود. نویسنده این کتاب در حوزه زوج درمانی هیجان مدار، برای زوج درمانگران و خانواده درمانگران آنچنان سرشناس است که نیاز به معرفی ندارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر