راهنمای بالینی اختلالات جنسی
کد شناسه :41
راهنمای بالینی اختلالات جنسی
موجود نیست

تمایلات جنسی بخش جدایی‌ناپذیر از هویت جنسی، خودپنداره و رفاه عمومی است. مشکلات جنسی شیوع بالایی در جمعیت عمومی و همچنین در میان بیماران مبتلا به اختلالات روانی دارند. راهنمای بالینی اختلالات جنسی اولین کتاب جامع برای درمان اختلالات عملکرد جنسی در چند دهه اخیر است. با استفاده از مدل مفهومی می‌توان مداخله‌های زیستی، روان‏‌شناختی و فرهنگی را به‌عنوان اصل راهنمایی ادغام نمود و این کتاب جنبه‌های مختلف اختلال عملکرد جنسی را بررسی و ارزیابی می‌کند. این کتاب توسط 25 متخصص بالینی از سراسر جهان تدوین شده است، متن کتاب ترکیبی از شیوه‌های مفهومی در حوزه رفتارهای جنسی انسان با آخرین یافته‌های پژوهشی بوده که در سه بخش کاربردی تنظیم شده است. این کتاب به‌طور کلی رفتارهای جنسی را از منظر روان‌پزشکی بررسی کرده و شیوه‌های درمان اختلالات عملکرد جنسی عمده را همراه با شرایط و داروهای روان‌پزشکی خاص، و مسائل جنسی در دو گروه جمعیتی خاص- کودکان و نوجوانان و افراد مسن شرح می‌دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر