هم دلی | موثرترین مهارت
کد شناسه :410
هم دلی | موثرترین مهارت
موجود نیست

در این کتاب به بررسی مسئلة هم‌دلی و تأثیر آن بر فرد و خانواده از دیدگاه روان‌شناسی پرداخته شده است. کتاب حاضر، تلاشی است در راستای تعریف هم‌دلی و بررسی تأثیر آن در اعضای خانواده در جهت پیشبرد اهداف جمعی و دستیابی به آرامش درونی و شخصی. کتاب مشتمل بر سی و دو مبحث است که در هر مبحث به توضیح پیرامون سؤال‌های مطرح در موضوع همدلی از قبیل همدلی چیست؛ همدلی با سالمندان چه ویژگی‌هایی دارد؛ چگونه با همسرمان همدلی کنیم؛ آیا خانواده و اجتماع بر میزان همدلی کردن افراد اثر می‌گذارند؛ چگونه می‌توان همدلی را به کودکان آموخت؛ در عمل چگونه همدلی کنیم؛ نداشتن همدلی چه تأثیری بر زندگی روزمرة ما می‌گذارد و برای نشان دادن همدلی خود چه بگوییم، پرداخته شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر