طرحواره درمانی مرحله - مدار (هدف گذاری تکالیف و تکنیک ها در طرحواره درمانی فردی و گروهی)
کد شناسه :4029
طرحواره درمانی مرحله - مدار (هدف گذاری تکالیف و تکنیک ها در طرحواره درمانی فردی و گروهی)

این کتاب یک راهنمای عملی در حیطۀ طرحواره‌درمانی فردی و گروهی است که رویکرد نوینی برای مدیریت جلسات ارائه می‌کند. در این کتاب، کُل فرایند درمان به چهار مرحلۀ مجزا تقسیم شده که هر کدام نگرش‌ها، اهداف و تمرین‌های خاص خود را دارند و به درمانگر و درمانجو کمک می‌کنند تا گام‌به‌گام به سمت کسب نتایج مثبت و موفقیت‌آمیز حرکت کنند. نویسندۀ کتاب به رهنمودهای واضحی برای ایجاد تعادل بین رویارویی و همکاری، بین تمرین‌های شناختی و رفتاری و تجربه‌ای، بین قوانین و آزادی و بین کار و بازی در طول فرایند طرحواره‌درمانی اشاره کرده است. مرحلۀ اول بر امنیت و ایمنی تمرکز دارد؛ مرحلۀ دوم بر تجربۀ هیجان‌ها و بالا آوردن درد قدیمی متمرکز است؛ مرحلۀ سوم درمانجو را تشویق می‌کند تا کنترل را به‌دست بگیرد و رفتارهای جدید را امتحان کند؛ و مرحلۀ چهارم بر بازآفرینی خویشتن و آموختن شادزیستی به‌عنوان انسان، در کنار تمام دردها و مشکلات، تأکید دارد. یکی از نقاط برجستۀ کتاب این است که هر فصل حاوی تعداد قابل‌توجهی تمرین و نکتۀ عملی است که آن را به یک منبع کاربردی ارزشمند برای طرحواره‌درمانگران تبدیل می‌کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر