کاربرد صندلی خالی در روان درمانی (راهنمای درمانگران)
کد شناسه :4040
کاربرد صندلی خالی در روان درمانی (راهنمای درمانگران)

کتاب حاضر در 14 فصل تدوین شده که در آغاز مبانی نظری شیوه صندلی خالی در روان‌درمانی را توضیح می‌دهد در فصول دیگر این اثر کاربرد این فنون در موارد گوناگون نظیر سوگ، تجارب آسیب‌زا، آزارهای جنسی، ناتوانی در تصمیم‌گیری، مصاحبه انگیزشی، اهمال کاری، اعتیاد، آشتی با خود، وسواس، افکاری خودکشی، و تغییر ذهنیت‌ها را با ذکر مثال و ظرافت‌های استفاده از این شیوه در هر مورد به تفصیل بیان می‌شود. امید است مطالعه این کتاب راهنما مورد استفاده و استقبال روان درمانگران و مشاوران قرار گیرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر