علم النفس به زبان ساده (روان آموز)
کد شناسه :4090
علم النفس به زبان ساده (روان آموز)
موجود نیست

علم النفس به زبان ساده روان‌آموز شامل 20 فصل می‌شود. علم‌ النفس روان آموز سعی دارد در کنار آسان و قابل فهم کردن مطالب درس از جامعیت خوبی نیز برخورددار باشد. این کتاب از مهم‌ترین منابع کنکور ارشد روانشناسی درس علم النفس همچون: روانشناسی شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی احمدی، روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلام اژه‌ای، قرآن کریم، روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی حجتی، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام و تطبیق آن با روانشناسی جدید احدی و بنی‌جمالی، بدایه الحکمه طباطبایی، علم النفس از دیدگاه دانشمندان مسلمان کجباف، علم النفس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان عثمان نجاتی، فلسفۀ اخلاق مطهری، نهایه الحکمه طباطبایی، فطرت مطهری برای تالیف استفاده کرده‌است.
با توجه به دشواری در فهم برخی مطالب علم‌النفس، سعی شده‌است تا نثر کتاب آسان، قابل‌فهم و به همراه توضیحات کافی باشد. همچنین تمامی آیات و احادیث کتاب دارای ترجمه و توضیح هستند که به تسلط بیشتر خوانندگان کمک می‌کند. کادرهایی رنگی در کتاب روانشناسی علم النفس روان آموز با عنوان توضیح آورده شده که برایتان مطالبی ممکن است بریتان دشوار باشد را آسان می‌کند. در انتهای هر فصل از کتاب خلاصۀ همان فصل برای مرور سریع مطالب فصل و در ادامه سوالات کنکور ارشد روانشناسی 15 سال اخیر درس علم النفس به صورت طبقه‌بندی شده (یعنی مرتبط با همان مبحث) همراه با پاسخ تشریحی و بیان نکات مهم هرسوال قرار دارد. در پایان کتاب نیز سوالات کنکور ارشد روانشناسی 1402 درس علم النفس همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر