روان شناسی تربیتی
کد شناسه :4098
روان شناسی تربیتی

اهمیت روان شناسی تربیتی به منزله «علم مطالعه آموزش و یادگیری» هر روز بیش از پیش نزد همگان مشخص می شود. این اهمیت زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که بدانیم تغییرات کوچک و جزئی در نحوه یادگیری فراگیران، بر آینده آنان و در نهایت دورنمای کلی رشد و پیشرفت جامعه تاثیر فوق العاده ای خواهد داشت. از این رو ضروری است که هر روز و هر لحظه دانش نو و تازه روان شناسی تربیتی در مراکز آموزشی در اختیار متخصصان، دانشجویان، آموزگاران و در نهایت دانش آموزان قرار گیرد. در همین راستا و با این هدف چاپ چهاردهم کتاب ارزشمند «روان شناسی تربیتی» به قلم یکی از نوابغ و صاحب نظران برجسته حیطه روان شناسی تربیتی یعنی خانم دکتر آنیتا وولفولک هوی را که اخیراً منتشر شده است به فارسی برگردانده ایم و به جامعه علمی کشور تقدیم می کنیم.
استقبال کم نظیر از کتاب حاضر در کشورهای مختلف سبب شده تا این اثر چهارده مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مطالب آن نو و روزآمد شود که این خود نشانه محتوای غنی و پربار آن است. از سوی دیگر سابقه و پیشینه مولف کتاب، که در کنار انجام دادن ده ها بررسی و پژوهش علمی بیش از چهل سال به تدریس روان شناسی تربیتی پرداخته، نیز گویای جامعیت و بی نظیر بودن این اثر است. نویسنده در جایی از پیش گفتارِ کتاب، هدف از نگارش این اثر را متذکر شده که جان کلام موضوع را نشان می دهد: «این کتاب نوشته شده است تا نشان دهد که چگونه می توان اطلاعات و ایده هایی را که از پژوهش ها در روان شناسی تربیتی به دست آمده اند، برای حل مشکلات روزمره تدریس استفاده کرد.» 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر