کلیات و مفاهیم روان شناسی مثبت
کد شناسه :4099
کلیات و مفاهیم روان شناسی مثبت

دو دهه پیش، روان شناسی مثبت به مثابه جنبشی ساختارشکن در روان شناسی راه اندازی شد و تاکید روان شناسی غالب را بر بیماری و کژکاری و نقص به چالش کشید. این روان شناسی دیدگاهی جدید و متعادل تر درباره زندگی انسان ارائه کرد و بر جنبه هایی چون شادکامی و نشاط، خوشبختی و به باشی، پرورش فضیلت های انسانی و ... معطوف گشت. کتاب حاضر مروری کلی بر موضوعات مربوط به روان شناسی مثبت از زمان پایه گذاری آن تا به امروز است و در آن به موج دوم روان شناسی مثبت و مباحث آن نیز اشاره هایی دارد.
در کتاب کلیات و مفاهیم روان شناسی مثبت، مقدمه ای متوازن از دانش علمی روان شناسی مثبت و کاربردهای آن فراهم و نحوه ایجاد و تحول روان شناسی مثبت به صورت اجتمالی مرور می شود. نویسنده روان شناسی مثبت را به منزله یک رشته ترسیم می کند، دستاوردهای آن را بررسی و مرور کلی روزآمدی از موضوع های اصلی آن عرضه  می کند. نظریه ها، تحقیقات و تدابیر عملی در هر یک از حوزه های مربوط نیز واکاوی و بررسی می شود.
این اثر منبعی اساسی برای دانشجویان، متخصصان بالینی، دانشگاهیان و تمامی کسانی است که به درک ماهیت زندگی خوب علاقه مند هستند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر