خود مقدس شما (راز نگرش به درون)
کد شناسه :4136
خود مقدس شما (راز نگرش به درون)

وین‌دایر ما را به سفر مقدس می‌برد که در آن‌جا روح بر ایگو غلبه می‌کند. این کتاب برای کسانی که در جست‌وجوی سرور و تجربه معنوی بوده و هدف نهایی زندگی را رسیدن به آزادی می‌دانند راهنمای گرانقدری است. من مجذوب زیبایی و خرد کتاب خرد مقدس شما شدم. دکتر وین‌دایر کتابی پر معنا و معنوی نوشته است که تاکنون نظیرش را نخوانده‌ام. این کتاب مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد. دکتر وین‌دایر در جدیدترین کتابش راه نهایی را که همان از خود برون آمدن وتماس با مردن و ارج نهادن به انسانیت است، به ما نشان داده است. جستجوی مقدس برای رسیدن به آزادی نهایی مهم‌ترین هدف زندگی ماست. کتاب جدید و الهام‌بخش وین‌دایر، گنجینه‌ای از عشق و خرد معنوی است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر