بازی ها (روان شناسی روابط انسانی)
کد شناسه :422
بازی ها (روان شناسی روابط انسانی)
موجود نیست

نویسنده انواع بازی هایی را که انسان به واسطه شرایط زندگی و خانواده اش فرا می گیرد مورد بحث قرار می دهد و به افزایش سطح خودآگاهی و بهبود تعامل با دیگران منجر می شود. این کتاب در سه بخش تنظیم شده که نخستین بخش به تحلیل بازی ها، بخش دوم به توصیف انفردی آن ها و آخرین بخش به ارائه مطالب بالینی و نظریاتی نو که درک رفتار خالی از بازی را تسهیل می کنند اختصاص یافته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر