گشتالت درمانی (فنون و مهارت های روان درمانی و مشاوره گشتالتی)
کد شناسه :4146
گشتالت درمانی (فنون و مهارت های روان درمانی و مشاوره گشتالتی)

“مهارت های روان درمانی و مشاوره گشتالتی” مقدمه ای است که علاوه بر نشان دادن کاربرد این رویکرد در تمامی مراحل درمان، بر مهارت ها و تکنیک های گشتالتی لازم برای ایجاد رابطه درمانی تأکید می ورزد. توصیف و تبیین تجربه های متنوع درمانگران مجرب، بیان مثالهایی روشن از موارد بالینی در زمینه های ایجاد رابطه درمانی موثر و کارآمد، ارزیابی و ملاحظات درمانی، گسترش آگاهی مراجع، ارائه تکنیک های متنوع گشتالت و نحوه اختتام درمان و … مطالبی است که در بخش های کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.
افزون بر این ها، نویسندگان، ابعاد معنوی و فرهنگی مشاوره گشتالتی را بررسی و راهکارهایی برای موضوعات عملی خاص پیشنهاد کرده اند. امید است این اثر مورد استقبال و استفاده تمامی دانشجویان رشته های روان شناسی و مشاوره به ویژه کارآموزان گشتالت قرار بگیرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر