مراقب افکارت باش (موفقیت از افکار تو آغاز می شود)
کد شناسه :4149
مراقب افکارت باش (موفقیت از افکار تو آغاز می شود)

آیا به صدای ذهن خود اعتماد دارید؟
به مغزهایمان باید توجه کنیم آنها ناخودآگاه رویدادهای اطراف ما را به داستان های معناداری تبدیل می کنند که از تفکر ما و چگونگی زندگی مان خبر می دهند؛ اما مشکل اینجاست که داستان هایی که ذهن ما به عنوان حقیقت به خورد ما می دهد همیشه هم درست نیستند بدتر از آن این داستان ها به باورهای نادرستی درباره ی دیگران جهان و خودمان تبدیل می شوند و ما را از پتانسیل واقعی خود باز می دارند.
همه ما با این باورهای محدود کننده روبه رو هستیم؛ اما اگر بتوانیم سیستم عامل مغز خود را برای گفتن یک داستان جدید مهار کنیم چه؟ البته نه هر داستانی! داستانی واقعی که به ما قدرت می دهد بر محدودیت ها غلبه کنیم و از اهداف خود پیشی بگیریم. مایکل هایت و مگان هایت میلر کتابی فوق العاده نوشته اند مراقب افکارت باش درصدد است شما را آگاه کند و الهام بخش و مشوق شما برای دسترسی به مغزتان باشد تا بتوانید از مسیر فعلی زندگی خود خارج شوید. این کتاب به شما در فهمیدن چیزی که در آن گیر افتاده اید کمک می کند و به شما راهبردهای عملی دربارۀ کاری ارائه می دهد که می توانید در قبال آن انجام دهید.
مطالعه این کتاب برای هرکسی که به بهبود نتایج زندگی و شغلی خود علاقه دارد ضروری است پس از تحقیق و تفحص در حوزه ی مربی گری و توسعه رهبری، باید بگوییم مطالب این کتاب بر مفاهیم مهم دگرگونی بشر متمرکز است. این کتاب برای شما به مثابه تغییر دهنده بازی عمل می کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر