پنج زبان عذر خواهی / راز داشتن روابط سالم
کد شناسه :4179
پنج زبان عذر خواهی / راز داشتن روابط سالم
موجود نیست

در این اثر گری چاپمن به شما کمک می‌کند تا روابطی را که به دست خود خراب کرده‌اید بازسازی کنید. او به شما می‌آموزد شفای واقعی زمانی حاصل می‌شود که شما پنج زبان عذرخواهی را یاد بگیرید: . ابراز پشیمانی: «متاسفم!» . قبول مسئولیت: «من اشتباه کردم.» . جبران خطا: «چگونه می‌توانم آن را درست کنم؟» . تغییر هدفمند: «من برای جلوگیری از تکرار، کاری خواهم کرد.» . درخواست بخشش: «آیا می‌توانم از صمیم قلب تقاضای بخشش کنم؟» 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر