درمان شوپنهاور
کد شناسه :426
درمان شوپنهاور
موجود نیست

یالوم در رمان درمان شوپنهاور تصور می کند که فیلسوف معاصری به نام فیلیپ که فردی منزوی و به ‌نوعی رونوشت شوپنهاور است، به یکی از گروه‌ های درمانی روان‌ درمانگر مشهوری به نام جولیوس وارد می شود که خود به دلیل رویارویی ناگهانی با سرطان ـ و مرگ خویش ـ به مرور دوباره زندگی و کارش نشسته است. فیلیپ آرزو دارد با به‌ کارگیری اندیشه‌ های شوپنهاور، به یک مشاور فلسفی بدل شود و برای این منظور نیازمند سرپرستی جولیوس است. ولی جولیوس می خواهد به کمک اعضای گروه به فیلیپ/شوپنهاور بقبولاند که این ارتباط انسانی ا‌ست که به زندگی معنا می بخشد ـ کاری که هیچ‌ کس برای شوپنهاور تاریخی نکرد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر