شفقت بر خود
کد شناسه :428
شفقت بر خود
موجود نیست

کتاب پیش رو پیرامون شفقت بر خود، خاستگاه و مفاهیم پیرامون آن و کارکردی که دارد سخن گفته، رابطه میان هیجان ها و ذهن را واکاویده، تمرین هایی برای پرورش و تربیت ذهنی شفقت ورز ارائه نموده و به تاثیرات متقابل و روابط موجود میان شفقت بر خود و درمان های مبتنی بر رفتار و شناخت و هیجان پرداخته است. این اثر راه را برای شفقت بر خود ذهن آگاهانه می گشاید و زمینه ای را فراهم می آورد که به جای داشتن دشمنی درونی به حامی درونی دست یابیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر