تفسیر خواب (متن کامل و دقیق)
کد شناسه :429
تفسیر خواب (متن کامل و دقیق)
موجود نیست

اثر فوق برگرفته از چندین منبع مختلف است و تلاش می کند از دیدگاه علم روان شناسی و روانکاوی، با توجه به عقاید فروید ( پدر روانکاوی)، مبنی بر اینکه رویاها و خواب ها سمبلیک، و آرزوها در ضمیر ناخودآگاه هستند، به تحلیل و بررسی جامع، و چرایی خواب دیدن و پاسخ به پرسش های مرتبط به آن بپردازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر