عمل عاشقانه
کد شناسه :4215
عمل عاشقانه
موجود نیست

دکتر راس هریس این کتاب را برای چهار گروه نگاشته است:
روابط شما شکل مقعولی دارد،اما می خواهید غنی اش کنید.
روابط شما شکل بدی دارد،می خواهید اصلاحش کنید.
در حال حاضر رابطه خاصی ندارید و رابطه قطع شده است.
درمانگر،مشاور یا مربی هستید و دنبال مطلب و حقایقی برای درمان مراجعان می گردید.
اگر جز دو گروه اول هستید ،ممکن است شریک شما مایل باشد همراهتان این کتاب را مطالعه کند،در غیر این صورت تنهایی نیز می توانید روابط خود را ارتقا دهید.
در این کتاب از اصول اساسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده شده است و شما چگونگی استفاده از این اصول را برای ساخت، پشرفت و کامیابی در روابط می آموزید.
اگر می خواهید پیشرفت کنید،باید آنچه را دراین کتاب می خوانید تمرین کنید، راه دومی وجود ندارد. ساختن رابطه ای عاشقانه یا بازسازی رابطه ای ویران شده نیاز به زمان،کوشش،تعهد و الزام دارد.
اگر احساس می کنید ارزشش را دارد این کتاب را بخوانید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر