طرحواره درمانی (راهنمای ویژه متخصصان روان شناسی بالینی)
کد شناسه :4226
طرحواره درمانی (راهنمای ویژه متخصصان روان شناسی بالینی)

طرح‌واره درمانی مشتمل بر هفت فصل است که چگونگی و علل پدیدآیی این شیوه درمان تلفیقی، ارزیابی و آموزش، راهبردهای درمان، ارتباط درمانی، راهبردهای گام به گام، کار روی سبک طرح‌واره و سرانجام طرح‌واره درمانی اختلال شخصیت مرزی را به تفصیل و با ذکر کاربردهای بالینی و عملی توضیح می ‌دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر