روانکاوی و سایکوز
کد شناسه :4227
روانکاوی و سایکوز

از اواخر قرن نوزدهم که متخصصان و درمانگران به طبقه‌بندی بیماران روانی پرداختند یکی از این طبقات به سایکوزها اختصاص یافت عقیده براین بود و هست که وجه مشخصه بیماران سایکوز قطع ارتباط آنها با واقعیت است. بنابراین از هنگامی که پای روان درمانی توسط فروید به میان آمد سایکوز از ساحت روان درمانی حذف شد و درمان نگهدارنده این بیماران به روانپزشکان و دارو درمانی سپرده شده زیرا عقیده بر این است که اساسا بیماران سایکوز از آنجا که ارتباطشان با واقعیت قطع شده است قادر نیستند در اتاق درمان با درمانگر ارتباط برقرار نمایند. بنابراین به تعبیر روانکاوانه قابل تصور است که هیچگونه انتقالی در فضای درمان صورت نگیرد.
با این حال طی یک دهه گذشته گروهی از روان درمانگران در آمریکا تلاش نموده اند تا بیماران سایکوز را به عرصه روان درمانی وارد نمایند این صدای جدیدی در درمان است دکتر میشل رابینز یکی از روانکاران معاصر است که تلاش می کند تا در این کتاب توضیح دهد که اولا بیماران سایکوز را هم میتوان تحت روان درمانی قرار داد. دوم اینکه رویکرد و مدل روانکاری در بین سایر رویکردها، این قابلیت را دارد تا این مهم را به انجام برساند. این کتاب از این جهت که سنت دویست ساله طبقه بندی روانی را در هم می نوردد پیام جدیدی در درمان بیماران سایکوز است که تاکنون حتی تصور آن هم قابل انتظار نبود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر