فرهنگ نامه تخصصی مشاوره
کد شناسه :4229
فرهنگ نامه تخصصی مشاوره
موجود نیست

خودشناسی:
مفهوم خودشناسی مهمترین راهبرد روانکاوی برای کمک به مراجع می باشد که از طریق رشد و تحلیل رابطه ی انتقال به وجود می آید.
انتقال دیگری:
گاهی ممکن است فردی نیازش به تعلق به گروه در کودکی برآورده نشده باشد. درمانگر در موقعیت درمان فرد را می پذیرد و به او اطمینان میدهد که او بادیگران اشتراک دارد... .
بخشی از متن کتاب 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر