کتاب کار مهارت های شفقت به خود (برنامه عملی دگرگون کردن رابطه با خود در 14 روز)
کد شناسه :4233
کتاب کار مهارت های شفقت به خود (برنامه عملی دگرگون کردن رابطه با خود در 14 روز)
موجود نیست

شاید بر این باور باشیم که شفقت با خود بیش از حد سهل‌گیرانه و حتی به نوعی تن‌پرورانه است اما درحقیقت پدیده‌ای است بسیار قدرتمند و موثر در تغییر زندگی ما: چیره شدن بر مشکلات زندگی، تغییر یک عادت بد وشادتر ماندن در این کتاب تیم دزموند به زیبایی ما را در تمرینات و فهم قدرت شفقت با خود هدایت می کند. سالزبرگ
آیا تاکنون با استرس و بدبینی کشمکش داشته‌اید؟ شما از طریق شفقت با خود چگونگیِ رسیدن به سلامتی، صلح درونی داشتن هیجاناتی طبیعی و کسب لذت را یاد می گیرید تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که شفقت با خود نه تنها مهارتی است که هر شخص می تواند با انجام تمریناتش قدرتمند شود بلکه پیش بینی کننده ای قوی در سلامت ذهن و تندرستی است. تمرینات این کتاب طوری تنظیم شده تا هر آنچه را که دانشمندان علوم اعصاب به آن مدار مراقبت مغز می گویند را هدف قرار دهد. سی دقیقه در روز به مدت دو هفته استفاده از این مراقبه های ساده، زندگی‌تان را تغییر می دهد
برنامه نقشه شفقت با خود تیم دزموند، ذهن- قلب و روح شما را متاثر می‌سازد و این یک تجربه‌ی سودآور از شفقت با خود خواهد بود. در این کتاب کار تیم دزموند نقشه‌ی مشخصی را برای تمام کسانی که آرزوی یادگیریِ شفقت با خود دارند ارائه می دهد این کتاب خواننده را به سوی یک زندگی پربارتر هدایت می کند و سفری است به سوی اکتشاف و مهربانی با خود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر