غم نامه کودک تیزهوش
کد شناسه :4241
غم نامه کودک تیزهوش

«غم‌نامه کودک تیزهوش» شرح و تحلیل مشکلات و مصایبی است که کودکان تیزهوش را درگیر خود می‌کند. کتاب در سه فصل تدوین شده که در فصل یکم دنیای گمشده احساسات، در جستجوی خود حقیقی، داستان درمانگر، مغز طلایی با دقت توضیح داده می‌شود. در فصل دوم افسردگی و خود بزرگ پنداری، رشد سالم، توهم عشق، افسردگی به عنوان انکار خود، مراحل افسردگی به عنوان انکار خود، مراحل افسردگی در طول درمان، سرکوبی نیازهای ضروری و … مورد بحث قرار می‌گیرد و دست آخر چرخه معیوب تحقیر، درمان تحقیر، خود ابزاری، تنهایی تحقیرآمیز و … بررسی می‌شود. امید است مطالعه این کتاب مورد استقبال و استفاده روانشناسان، مشاوران، مددکاران، معلمان و والدین قرار گیرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر