فرایندهای رفتاری شناختی مشترک در اختلالات روان شناختی
کد شناسه :4249
فرایندهای رفتاری شناختی مشترک در اختلالات روان شناختی

در این کتاب به شرح اختلالات شناخت، روان‌شناسی آسیب‌شناختی، و شناخت درمانی پرداخته شده است. کتاب حاضر، با هدف رسیدن به یک رویکرد بین تشخیصی تدوین گردیده است. نگارندگان در این نوشتار، فرایندهای رفتاری شناختی مشترک در اختلالات روان‌شناختی را توصیف و تبیین نموده‌اند. مخاطب درمانگر، با مطالعه این کتاب، موفق به درمان منسجم‌تر، راحت‌تر، کوتاه مدت‌تری شده و به بیمار در بهبودی مؤثرتر و ماندگارتر یاری می‌رساند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر