خود مربی گری (برنامه ای قدرتمند برای رفع اضطراب و افسردگی)
کد شناسه :4270
خود مربی گری (برنامه ای قدرتمند برای رفع اضطراب و افسردگی)

دکتر جوزف لوچیانی معتقد است که اضطراب و افسردگی بیماری و حالتی نیست که شما به آن دچار شوید، بلکه فقط یک عادت است؛ عادت های فکری برخاسته از احساس ناامنی و افکار مخدوش. مثل همۀ عادت ها، اگر آن ها را تغذیه کنید، رشد می کند؛ ولی اگر به آن ها غذا نرسانید، پژمرده می شود و از بین می رود. جوهر و روح تکنیک خودمربی‌گری گفت و گو با خود است؛ روشی که به رهایی از اضطراب و افسردگی کمک می کند.
یکی از هدف های بسیار مهم و ضروری این کتاب برقراری ارتباط با خود به کمک قابلیت و استعداد نهادین برای اعتماد به خود شهودی است. مولف محترم بر این باور است که فقط با اعتماد به خود می توانیم زندگی خودانگیخته ای داشته باشیم؛ زندگی ای که از نهاد انسان سرچشمه بگیرد.
قلب و روح اصلی این کتاب بر پایۀ یک اصل مهم و اساسی است: به جای آن که مولف مربی شما باشد، خودتان مربی خود می شوید و به زندگی تان جهت می دهید. به عبارت دیگر بهترین روان شناسان دنیا هم نمی توانند حال شما را بهتر کنند، زیرا فقط و فقط خودتان هستید که باید بخواهید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر