پیش گامان روانکاوی کودک (نظریه ها و تکنیک های تاثیرگذار در تحول بهنجار کودک)
کد شناسه :435
پیش گامان روانکاوی کودک (نظریه ها و تکنیک های تاثیرگذار در تحول بهنجار کودک)

ما گاه در مواجهه با انبوه پدیده های موجود در عرصه ی گسترده ی ذهنیت انسان دچار بهت و حیرت می شویم؛ از [مشاهده] بازی کودکان و دیگر فراورده های معمول مربوط به فانتزی های ابتدایی کودکان، به واسطه ی تحول و توانایی هایشان گرفته تا [دیدن] ارزشمندترین دستاوردهای انسان بالغ و برجسته ترین تمایزات فردی او. اما به یاد داشته باشیم که فروید در عمل و تیٔوری، ابزاری به نام روانکاوی را در اختیار ما قرار داده است که با کمک آن می توانیم باز هم به کاوش در این پهنه بپردازیم و جاده ای را که به سمت سکشوالیته ی کودکی، این منبع لایزال زندگی است، درنوردیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر