یکصد قاعده زندگی (اصول زندگی بهتر و شادتر و موفق تر)
کد شناسه :4272
یکصد قاعده زندگی (اصول زندگی بهتر و شادتر و موفق تر)
موجود نیست

پس راز موفقیت چیست؟
پاسخ این سوال چیزی نیست جز یک انتخاب ساده،ما هر روز کارهایی مرا که در زندگی انجام می دهیم انتخاب می کنیم،بعضی از این کارها ما را بدبخت و برخی خوشبخت تر می سازد.با مشاهده رفتار دیگران به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه به چند قاعده اساسی زندگی عمل کنیم،از زندگی بهره بیش تری می بریم،راحت تر به گرفتاری ها و ناملایمات بی اعتنایی می کنیم،کار بیش تری انجان می دهیم و هر مجا می رویم پیام آور خوشبختی می شویم.
کسانی که با این قواعد بازی می کنند، هر جا بروند بخت و اقبال با آن هاست؛وقتی وارد خانه ای می شوند آن را روشن می کنند،شور و شوق بیشتری برای زندگی دارند و بهتر سازگار می شوند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر