اناگرام در کار و زندگی (شخصیت شناسی)
کد شناسه :437
اناگرام در کار و زندگی (شخصیت شناسی)
موجود نیست

مطالب مربوط به روابط کاری و عاطفی بین تیپ های شخصیتی مختلف در کتاب، حاصل هزاران مکالمه ای است که بین افراد در کلاس های آناگرام رد و بدل شده است. آرایش کلاس در خصوص زوجها بدین صورت بود که در یک سمت افرادی از یک تیپ شخصیتی خاص و در سمت دیگر، همسران این افراد قرار داشتند. گفتگوهای بین دو گروه موجب می شد تا افراد به فرافکنی ها و اشتباهات سهوی خود پی ببرند. از این راه نه تنها تفرقه ای بین زوجین به وجود نمی آمد، بلکه مقدمه ای برای تغییرات فردی آنها فراهم می شد.
در کتاب، طرفین روابط عاطفی هم طراز یکدیگر در نظر گرفته شده اند. اما روابط کاری، در قالب رابطه بین مدیر و کارمند بیان شده است.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر