واقعیت (ده دلیل برای اینکه چرا درباره جهان اشتباه فکر می کنیم و چرا وضعیت جهان بهتر از چیزی است که به نظر می رسد)
کد شناسه :4311
واقعیت (ده دلیل برای اینکه چرا درباره جهان اشتباه فکر می کنیم و چرا وضعیت جهان بهتر از چیزی است که به نظر می رسد)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر