موهبت کامل نبودن (کسی را که قرار بود باشید رها سازید و کسی را که هستید بپذیرید)
کد شناسه :4314
موهبت کامل نبودن (کسی را که قرار بود باشید رها سازید و کسی را که هستید بپذیرید)

این کتاب ارزشمند دربارۀ سفری هیجان انگیز است که مبدأ آن «مردم دربارۀ من چه فکر می کنند؟» و مقصد آن «من همین هستم.» می باشد.
خواندن کتاب «موهبتِ کامل نبودن» مانند این است که با دوستی دانا، خردمند و دلسوز که برای شما بهترین ها را می خواهد، مشورت می کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر