اثر مرکب (آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما)
کد شناسه :4343
اثر مرکب (آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما)
موجود نیست

آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما
از جهاتی، کتاب اثر مرکب نوشته ی دان هاردی را میتوان جان کلام کتاب هایی دانست که در دهه های گذشته در زمینه ی توانمندسازی و رسیدن به موفقیت منتشر شده اند.شاید به همین خاطر باشد که شماری از نام آورترین اساتید جهانی این رشته، نظرشان را درمورد این کتاب نوشته اند و همگان را به مطالعه ی دقیق و حتی چند باره ی آن دعوت کرده اند. فلسفه و تفکر پشت این کتاب میتواند به حدی اثرگذار شود و تحول ایجاد کند که هیچ بعید نیست در سالهای آینده گروه هایی در فضاهای آنلاین و آفلاین شکل بگیرند که حامل اندیشه ی اثر مرکب باشند.
این کتاب را باید آمیخته با جان کنیم و در اکنونمان جاری سازیم و نتایجش را هم در مقیاس یک عمر متشکل از امروزها و این لحظه ها ببینیم و بسنجیم که گفت:«زندگی، آبتنی کردن در حوضچه ی اکنون است.»

فهرست مطالب:
تحسین های اثر مرکب
پیامی ویژه از نتونی رابینز
مقدمه
فصل اول : اثر مرکب در عمل
فصل دوم : انتخاب ها
فصل سوم : عادت ها
فصل چهارم : تکانش
فصل پنجم : تاثیرات
فصل ششم : شتاب بخشی
نتیجه گیری
ضمیمه ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر