ACT به زبان ساده (تندآموز مبانی ACT و فراسوی آن)
کد شناسه :4348
ACT به زبان ساده (تندآموز مبانی ACT و فراسوی آن)
موجود نیست

فرق این کتاب با ویرایش اول و ویرایش دوم در چند جمله:
الف) مقدار عظیمی از مواد جدید، از جمله قرار گرفتن در معرض، مسائل مربوط به روابط، تفکر انعطاف‌پذیر، استفاده از قدرت احساسات، خودپنداره، شرم، غلبه بر ناامیدی و خیلی بیشتر است. در واقع، بیش از 60 درصد از کتاب جدید است و بقیه آن به‌طور قابل توجهی بازنویسی شده است.در ده سال پس از اولین نسخه، من به طور اساسی هر دو را تغییر دادم که من ACT می‌کنم و نحوه آموزش آن. (در واقع، من می‌خواستم یک کتاب کامل جدید را از ابتدا بنویسم، به نام " ACTحتی ساده‌تر"، اما ناشران من را از این کار منصرف کردند.) بنابراین در AMS 2 (اکت به زبان ساده ویرایش دوم)، بسیاری از تمرینات جدید، استعاره‌ها، ابزارها، تکنیک‌ها، رونویسی جلسات درمان، جوک‌های بد و غیره را پیدا خواهید کرد (و همچنین اختصارات باحالی مانند AMS 2).
ب) نقطه انتخاب: این ساده‌ترین و تأثیرگذارترین ابزار من برای کمک به مردم جهت یادگیری و به کارگیریACT است. از سال 2015، این ابزار مرکزی در تمام کارگاه‌های آموزشی حضوری و آنلاین تبدیل شده است، من در حال حاضر تمام کتاب‌هایم را به مرکز اطراف آن بازنویسی می‌کنم. بنابراین اگر شما از قبل آن را نمی‌دانید، من اعتماد دارم به زودی خواهید دید که چقدر موثر است و اگر شما آن را می‌دانید، من اعتماد دارم شما خیلی بیشتر در مورد چگونگی استفاده از آن برای حداکثر تأثیر یاد خواهید گرفت. پس از گفتن این همه، این یک ابزار ضروری نیست؛ من از هر کسی متنفر هستم که فکر می‌کنم آنها باید از نقطه انتخاب استفاده کنند تا به خوبی عمل کنند. بنابراین در حالی که در چند فصل به پایان می‌رسد، من نیز به شما بسیاری از گزینه‌ها را به شما ارائه می‌دهم 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر