دنیای خود را تغییر دهید (چگونه هر کس در هر جا می تواند تغییر ایجاد کند)
کد شناسه :4365
دنیای خود را تغییر دهید (چگونه هر کس در هر جا می تواند تغییر ایجاد کند)

این کتاب به منظور تشویق و تجهیز کردن مخاطب نوشته شده است تا تسریع کننده ی تغییر در دنیای خود، خانواده، محیط کار و جامعه باشد. داشتن روابط خانوادگی مستحکم تر، جامعه مطلوب تر، شرایط کاری مناسب تر، مدارسی با بازدهی بیشتر و جهانی بهتر خواسته ی قلبی بسیاری از ماست ولی ایده ی تغییر دنیا ممکن است به نظر بسیاری از افراد دور از ذهن و دست نیافتنی باشد . با این وجود جان مکسول و راب هاسکینز باور دارند هر کس در هر جای دنیا بدون نیاز به پول شهرت یا ارتباط سازمانی و تنها با آموختن پاره ای از اصول میتواند در این مسیر گام های بزرگی بردارد. نویسندگان در این کتاب نقشه ی مسیر را در اختیار خود هستند قرار میدهند تا با شناسایی هدف به کار بستن ارزش های تحول افرین در زندگی تسهیل کردن شرایط تغییر تشکیل گروه با افراد مناسب همکاری با آنان و ارزیابی اقدامات صورت گرفته، تغییر مطلوب را در دنیای خود ایجاد کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر