خردمندی بدن (تمرکز بر بدن در عرصه روان درمانی)
کد شناسه :4367
خردمندی بدن (تمرکز بر بدن در عرصه روان درمانی)

بدن در ذات خود خردمند است
این موضوع مبانی فلسفی بسیار محکمی دارد. برای بهره برداری از خردمندی بدن باید از رویه تمرکزگرایی استفاده کرد. به عبارتی بایستی به احساسی توجه کنیم که لحظه به لحظه در ساحت بدن مان پدیدار می شود. احساسات بدنی پایه و مبنایی برای معنا آفرینی محسوب می شود. بدن در هر شرایطی با ماست و احساسات لحظه به لحظه خاستگاه بدنی و ادراکی دارند.
گندلین این کشف بزرگ را در اختیار ما قرار می دهد. او متوجه شد که با تمرکز بر بدن می توانیم مشکلات مان را بشناسیم و با همین شیوه آنها را حل و فصل کنیم نبوغ، نواندیشی و نوآوری گندلین در این زمینه اثر گذار و شگفت انگیز است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر