اسب سیاه (رسیدن به موفقیت و کامیابی از مسیری کاملا متفاوت از آنچه همه به ما می گویند)
کد شناسه :4383
اسب سیاه (رسیدن به موفقیت و کامیابی از مسیری کاملا متفاوت از آنچه همه به ما می گویند)

انگار از همان آغاز زندگی انسان بر روی کره زمین دستورالعمل‌هایی برای موفقیت وجود داشته، چون آموزه‌های مرتبط با «زندگی بهتر» قدمتی اندازه فلسفه دارند و همین هاست که بعدتر صاحب نظران آن را «ادبیات موفقیت» نام داده اند.
هرجا سخن از اسب سیاه می شود منظور قهرمان و برنده ای است که هیچ یک از شرایط برد را نداشته، طبق معیارهای استاندارد پیش نرفته، ولی در روندی شگفت راه خودش را تا جایگاه اول بریده و رفته و همه را مبهوت گذاشته است. باور ما این است که فردیت و تفاوتهای فردی بسیار حائز اهمیت است و فرمول استاندارد و واحدی برای رسیدن به کامیابی و موفقیت وجود ندارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر