مربیگری به سبک بازی درونی (تمرکز، یادگیری، نشاط و تحرک در محیط کار)
کد شناسه :4386
مربیگری به سبک بازی درونی (تمرکز، یادگیری، نشاط و تحرک در محیط کار)

گالوی درباره چه موانع درونی ای صحبت می کند؟ ترس از شکست ، مقاومت در برابر تغییر ، به تعویق انداختن ، رکود ، شک و بی حوصلگی ، اگر بخواهیم تنها به چند مورد آن اشاره کنیم. گالوی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از پتانسیل طبیعی خود برای یادگیری ، عملکرد و لذت بردن استفاده کنید تا هر شغلی ، صرف نظر از مدت زمانی که آن را انجام داده اید یا فکر می کنید برای یادگیری آن چیزهای کمی وجود دارد ، به فرصتی برای افزایش مهارت ها تبدیل شود و نیز افزایش لذت و افزایش آگاهی. و اگر محیط کار شما با استفاده از فناوری اینترنت ، ساماندهی مجدد و تغییرات سریع در حال تبدیل شدن است ، این کتاب راهی را برای هدایت یک مسیر مطمئن برای حرکت به سمت اهداف شخصی و شغلی ارائه می دهد.
کتاب مربیگری به سبک بازی درونی تفاوت عملکرد عادت گونه و عملکرد با ارزش را به شما می آموزد. این به شما می آموزد که چگونه کار در حالت انطباق را متوقف کرده و در حالت تحرک شروع به کار کنید. این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه داشتن یک مربی عالی می تواند به همان اندازه که در زمین بسکتبال مهم است در اتاق هیئت مدیره تفاوت ایجاد کند - و گالوی به شما می آموزد که چگونه آن مربی را پیدا کنید و به همان اندازه مهم است که چگونه یک مربی شوید. مربیگری به سبک بازی درونی شما را به چالش می کشد تا انگیزه های اساسی خود را برای رفتن به محل کار خود و تعاریف خود از کار را به محض حضور در محل کارتان دوباره بررسی کنید. از شما می خواهد نحوه ی ایجاد تغییرات را دوباره ارزیابی کنید و به شما می آموزد که کاملا جدید به کارتان نگاه کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر