48 قانون قدرت (مینی بوک / خلاصه برترین کتاب های دنیا)
کد شناسه :4390
48 قانون قدرت (مینی بوک / خلاصه برترین کتاب های دنیا)

رابرت گرین در کتاب «48 قانون قدرت» به 48 قانون می پردازد که معتقد است برای کسب و حفظ قدرت ضروری هستند. او در کتاب خود هر قانون را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
او همچنین نکته کلیدی هر قانون را نیز بیان می کند و اینکه از نظر روانشناختی چه چیزی باعث تأثیر گذاری این قوانین می شود.
رابرت اذعان دارد که برخی از این قوانین تنها برای کسب قدرت نیستند، بلکه به ما کمک می کنند افراد جویای قدرت را درک کرده و بشناسیم.
ممکن است بعضی از این قوانین حس خوبی به شما ندهند. از شما می خواهم که این قوانین را از منظر «درست یا غلط » بررسی نکنید، بلکه به دنبال کاربرد هر یک از آنها باشید. مسیر جالبی را پیش رو داریم، پس بیایید شروع کنیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر