شجاعت رنج بردن (چارچوبی درمانی در مواجهه با عمیق ترین بحران های زندگی)
کد شناسه :4392
شجاعت رنج بردن (چارچوبی درمانی در مواجهه با عمیق ترین بحران های زندگی)

داستان رنج هرگز ساده نیست، بلکه شامل درد، فقدان و پرسشگری و همچنین شجاعت، رشد و هدفمندی است. چیزی نیست که بتوان بر آن پیروز شد، بلکه بخشی گریز‌ناپذیر از زندگی ا‌ست. همه رنج خواهیم برد، ولی مهم نحوه‌ی رنج‌بردن‌مان است و ازآن‌جاکه همه‌ی ما با این قطعیت‌های وجودی روبه‌رو می‌شویم، به ما یادآوری می‌شود که زندگی هدیه است و ما می‌توانیم انتخاب کنیم چه کاری با این هدیه انجام دهیم. مری اُلیور به‌طور جان‌سوزی این تجربه‌ی انسانی را در خطوط پایانی شعر «روز تابستانی» توصیف می‌کند:
«مگر نه آن‌که عاقبت همه‌چیز خیلی زود از بین می‌رود! به من بگو چه خواهی کرد با یگانه زندگی عنان‌گسیخته و گران‌بهای خود!»
زندگی هیچ انسانی بدون رنج نیست، اما رنج‌هایی وجود دارند که چنان عمیق و بی‌رحمانه‌اند که تاروپود هستی آدمی را برای همیشه تغییر می‌دهند. در شجاعت رنج‌بردن، درل و سارا ون تانگرن چارچوبِ درمانی جدیدی را معرفی می‌کنند که با پرورش معنا، به شکوفایی در بحبوحه‌ی رنج کمک می‌کند. این مدل تلفیقی با استفاده از مطالعات علمی، مثال‌های بالینی و داستان‌های شخصی از خسران و اندوه، به کسانی کمک می‌کند که با چنین رنج‌هایی مواجه‌اند.
«راهنمایی متهورانه، متأثرکننده و مفید برای شجاعت‌داشتن در فرازونشیب‌های زندگی.»
دکتر اِوِرت ال. ورتینگتون، نویسنده‌ی کتاب چگونه ببخشم؟
«اگر در دوره‌ی سختی هستید، این کتابی ا‌ست که باید بخوانید. درل و سارا با پروراندن شجاعتِ پرداختن به رنج، چارچوب جدیدی برای وظیفه‌ی مهم کمک به شکوفایی و یافتن معنا در میانه‌ی رنج به ما می‌دهند.»
دکتر جِیمی آتن 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر