مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب در مدیریت نیروی انسانی)
کد شناسه :4397
مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب در مدیریت نیروی انسانی)

کتاب حاضر که گلسر آن را در سال 1965 نوشته است اثر پیشگام و کلاسیک اوست در واقع با این کتاب،واقعیت درمانی متولد شده است.
دکتر گلسر در این کتاب به منظور دستیابی به بازدهی،تولید بهینه و ایجاد محیطی شاداب و صمیمانه،کار بست تئوری انتخاب را در مدیریت نیروی انسانی به مدیران آموزش می دهد.
در این کتاب چگونگی به کار گیری تئوری انتخاب در قلمرو روابط مدیر و کارکنانش گام به گام نشان داده شده است . این کتاب با هدف ترویج روانشناسی کنترل درونی و تشویق مدیران به دراز کشیدن از روانشناسی منترل بیرونی انجام شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر