کاربرد بازی درمانی (راهنمای والدین، مربیان و درمانگران)
کد شناسه :4401
کاربرد بازی درمانی (راهنمای والدین، مربیان و درمانگران)

کتاب حاضر علاوه بر مقدمه، در ده فصل تنظیم یافته است. فصل اول به برقراری ارتباط دوستانه والدین با فرزندان پرداخته و مکانیزم‌های ساده ارتباط دوستانه را به همراه قدرت همدلی، درد همدلانه، قانون شصت و اقدامات والدین پس از انجام اشتباه و پاسخ انعکاسی را مورد بحث قرار می‌دهد. فصل دوم اعجاز بازی، اسباب‌بازیی های مناسب، اهداف جلسه، انتخاب زمان و مکان بازی، اختصاص زمان‌های مخصوص بازی برای بچه‌های دو سال تا افراد ۱۹ ساله را توضیح می دهد. فصل سوم به بعد مباحث دریچه‌ای به دنیای درون کودک، رشد بلوغ هیجانی و پرورش عقل درونی کودک با توضیح شروط برقراری ارتباط سالم، جایگاه کودک در قلب والدین، احترام به کودک، تسهیل بهبودی کودکان با بازی، لیست‌های رفتاری کودک و والدین و تشخیص نیاز کودک به درمان و مراجعه به درمانگر را مورد شرح و بسط قرار می‌دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر