صلح با خویشتن (براساس شفقت و ذهن آگاهی)
کد شناسه :4419
صلح با خویشتن (براساس شفقت و ذهن آگاهی)
موجود نیست

به نظر می رسد جهان مضطرب امروزه ما به آرامش ، خودکاوی ،گذشت و مهرورزی بیشترنیازمند است تا تحولی رخ دهد .
آیا زمان آن نرسیده تا با خود به صلح و آشتی برسیم ، کهرورزی را بیاموزیم ، قضاوتها را کنار بگذاریم و با نگاهی نو به جهان پیرامون مان بنگریم تا لبخندی دوباره از غم ها ، سختی ها ، رنج ها و نفرت هایمان عبور کنیم و آغوش مان را به روی حقیقت ناب هستی که چیزی جز شادی ، زیبایی ، صلح و آرامش نیست بگشاییم ؟!
این کتاب برای کاستن از رنجهای ما به واسطه تغییر نگرش با استفاده از تمرینهای ساده ذهن آگاهی نگاشته شده است که به ما این امکان را میدهد تا بتوانیم با خود و جهان خود به صلح ، عشق و آرامش دست یابیم و این شادمانی و حال خوب را به دیگران نیز منتقل کنیم و شریک لحظات زیبایی باشیم که برای یکدیگر خلق می کنیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر