تخیل فعال (راهی معتبر که بزرگان دنیا و سایر مردم مسائل خود را از آن طریق حل کرده اند)
کد شناسه :4420
تخیل فعال (راهی معتبر که بزرگان دنیا و سایر مردم مسائل خود را از آن طریق حل کرده اند)

نگرانی،افسردگی،خلقیات خاص رفتاری،وسواس با عصبانیت هایی که توجیه آن را نمی دانیم همه و همه احساساتی هستند که ما را آزار می دهند ما می توانیم بفهمیم آشوبی در روان مان برپاست اما قادر نیستیم آن را با هیچ چیز خاص و ملموسی مرتبط بدانیم و ما اثر آن را حس می کنیم،اما آنقدر مبهم و بی شکل است که نمی توانیم از آن سر دربیاوریم.ما نمی توانیم قاطعانه بگوییم دقیقاً درون ما چه اتفاقی افتاده است که این احساسات به سراغ ما آمده اند! اگرچه روان کاو برجسته سوئیسی،کارل گوستاو یونگ که کتاب حاضر بر اساس تئوری او نوشته شده است تحلیل خواب ها و رویاها را دارای اهمیت فوق العاده در درک چنین احساساتی می دانست،اما معتقد بود تخیل فعال مسیر موثرتری به سمت کشف رفتارهای ناخودآگاه ماست. تخیل فعال هنر برقراری ارتباط،فهم و کشف چرایی این احساسات است.این کتاب دست یابی به ریشه های احساسات مبهم ما را در روشی چهار مرحله ای به شما نشان می دهد.در تخیل فعال شما اجازه نمی دهید خیالات نگران کننده زندگی شما را به تسخیر خود درآوردند.تخیل فعال موجب می شود چیزهایی درون روان تان تغییر یابد و زندگی شما بهبود پیدا کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر