گذر از رنجش بین ما (التیام بخشی و آشتی بدون هیچ مصالحه)
کد شناسه :4424
گذر از رنجش بین ما (التیام بخشی و آشتی بدون هیچ مصالحه)

این کتاب بر التیام‌بخشیدن روابط شما با خودتان و دیگران تمرکز می‌کند و به شما مهارت‌هایی در زمینه‌ی درک و حل تعارض، التیام آسیب‌های قدیمی ‌و پرورش روابط رضایتمندانه ارائه می‌دهد. در این کتاب شیوه‌هایی عرضه شده که شما می‌توانید برای التیام‌بخشیدن به هر رابطه‌ی تعارض‌آمیزی در محل کار، خانه، مدرسه یا جامعه به آنها عمل کنید. می‌توانید قدرت همدلی را حس کنید: محبت و "حضور" صمیمانه که برای التیام لازم است. شما متوجه می‌شوید که ارتباط بدون خشونت این توانمندی را به شما می‌دهد که آرامشی پایدار داشته باشید و حتی مانع به وجود آمدن درد و سوء تفاهم‌ها از لحظه‌ی شروع آنها شوید.
ارتباط بدون خشونت به شما کمک می‌کند:
• خود را از آثار تجربیات گذشته و یادگیری فرهنگی آزاد کنید.
• الگوهای فکری را که منجر به مجادله، خشم و افسردگی می‌شوند در هم بشکنید.
• تعارضات را با آرامش حل کنید چه شخصی باشند چه عمومی، محلی باشند یا بین المللی.
• ساختار اجتماعی را به وجود آورید که از برآورده شدن نیاز همه حمایت می‌کند.
• روابط را بر اساس احترام متقابل، محبت و همکاری شکل دهید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر