بیا دریا شویم (بحثی در روان شناسی عشق)
کد شناسه :4432
بیا دریا شویم (بحثی در روان شناسی عشق)

این کتاب برای جویندگان عشق نوشته شده است؛ مردان و زنانی که مشتاق تحقیق دربارة بهترین پدیدة زندگی هستند. منظور این کتاب بیشتر «چگونه بودنِ» عشق است نه «چگونه عمل کردن». این کتاب آغاز و یا پایان واقعی ندارد، آغاز آن از هر نقطه‌ای امکانپذیر است؛ خواننده خود راهنمایِ خویش است. هر چند در این کتاب نظریات بی‌شماری طی مقالاتی ارایه داده شده است، عملاً در حقیقت همه یک واقعیّت را بیان می‌کنند و آن اینکه دوست داشتن امری آن قدر پیچیده، مرموز و دور از دسترس نیست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر