اختلال اضطراب فراگیر
کد شناسه :4441
اختلال اضطراب فراگیر
موجود نیست

به تعبیر بسیاری از رویکردهای روان شناختی، اختلال اضطراب ریشه بسیاری از آشفتگی های روانی است. اختلال اضطراب در همه عرصه های زندگی نظیر موفقیت شغلی، عملکرد تحصیلی، روابط سازگارانه خانوادگی و اجتماعی به شکل های مختلف اثر منفی و مخرب می گذارد. تألیف حاضر در 12 فصل تدوین یافته که پس از تعریف اختلال اضطراب فراگیر، سنجش و ارزیابی مدل های آسیب شناسی و آموزش روانی، انواع راهبردهای درمانی را توضیح می دهد. کاربست مؤثر فنون شناختی رفتاری، پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی از جمله مباحثی است که موردبررسی دقیق قرار می گیرد.
مطالعه این کتاب برای روان پزشکان، روان شناسان مشاوران و همه درمانگران حوزه سلامت روان مفید و کارگشا است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر