ساختن ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روان شناسی و علوم تربیتی (آزمون و پرسشنامه)
کد شناسه :4442
ساختن ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روان شناسی و علوم تربیتی (آزمون و پرسشنامه)

ویرایش جدید (ویرایش دوم) کتاب ساختن ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی، در مقایسه با ویرایش قبلی، از جنبه‌های زیر تفاوت دارد: ایجاد تغییراتی در فصل 1 و افزودن مطالب تازه‌ای به تعاریف آزمون وپرسش‌نامه 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر