اختگی (مفاهیم روانکاوی)
کد شناسه :4447
اختگی (مفاهیم روانکاوی)

اختگی ما را از چه چیز منع می کند؟ ترس از اختگی در نتیجه چه ساز و کارهایی بروز می کند و نقش آن در رشد و یا سرکوب فرد چیست؟ اختگی یعنی مجموعه ای از باورهای کودکی؛ لحظه ای متحول کننده؛ میراثی فیلوژنتیکی؛ یکی از تنظیم کننده های تفاوت جنسیتی؛ و یکی از مشخصه های کلیدی شخصیت و سرنوشت افراد. آثار عقده اختگی بر فرد و بر فرهنگ، پردامنه و پرشمارند. عقده «اختگی» به ما کمک می کند بفهمیم چرا ترس های انسان از همان منبعی سرچشمه می گیرند که در عین حال، والاترین ایده آل های او را نیز می سازند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر